Summer camp
hoc bong

Thông tin mới nhất về học bổng các trường Đại học tại Úc năm 2019 - 2020

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC NĂM 2019 – 2020 BẬC CỬ NHÂN VÀ THẠC SỸ

G’Day Vietnam cập nhật thông tin mới nhất cho phụ huynh, học sinh về học bổng của các trường Đại học tại Úc năm học 2019 – 2020

Tên trường

Giá trị học bổng

Điều kiện học bổng

The University of Sydney

Học bổng $1.000 AUD

Dành cho sinh viên bậc cử nhân chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế và Kế hoạch có thành tích học tập cao

Học bổng  5.000 -40.000 AUD/năm

Dành cho sinh viên bậc cử nhân và thạc sỹ tín chỉ, giá trị học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên

Học bổng tương đương 50% học phí

Chỉ dành cho bậc cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật

Học bổng trị giá 5.000 – 20.000 AUD/năm

Dành cho sinh viên bậc cử nhân và Thạc sỹ tín chỉ chuyên ngành Kinh doanh

Học bổng trị giá 6.000 AUD

Dành cho sinh viên bậc Cử nhân và Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học sức khỏe

Học bổng trị giá 5.000 AUD

Dành cho sinh viên bậc Cử nhân chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Học bổng giá trị 2.500 – 5.000 AUD

Dành cho sinh viên học Dự bị Đại học tại Taylors College - đơn vị duy nhất đào tạo dự bị đại học cho du học sinh có nguyện vọng học lên đại học tại ĐH Sydney

Học bổng trị giá lên đến 100% học phí

Dành cho sinh viên học các chương trình nghiên cứu (research).

The University of Melbourne

Học bổng 50% và 100% học phí

Dành cho sinh viên bậc Cử nhân toàn chuyên ngành – Học bổng rất cạnh tranh

Học bổng từ 25%- 100% học phí

Chỉ dành cho sinh viên học chương trình Thạc sỹ Coursework (IPCA)

Học bổng đến 100% học phí, phí bảo hiểm OSHC, hỗ trợ chi phí ăn ở

Dành cho sinh viên học chương trình Thạc sỹ nghiên cứu và Tiến sỹ.

The University of Adelaide

Global Citizens Scholarship:

Học bổng trị giá 15% học phí

Dành cho sinh viên có thành tích năm lớp 12 tương đương ATAR 80 hoặc GPA 5.0/7

Học bổng trị giá 30% học phí

Dành cho sinh viên có thành tích năm lớp 12 tương đương ATAR 90 hoặc GPA 6.0/7

Global Academic Excellence Scholarships :

Học bổng trị giá 50% học phí

  • Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tương đương ATAR 98 hoặc GPA 6.8/7
  • Mỗi chuyên ngành chỉ có 2 suất
  • Áp dụng cho tất cả sinh viên nhập học trực tiếp bậc Đại học hoặc sau Đại học
  • Chỉ dành cho năm học 2020

Higher Education Scholarships: Học bổng giảm 25% học phí/năm

Dành cho sinh viên đã hoàn thành một văn bằng hoặc một chương trình học được công nhận tại Úc

Global Leaders Scholarship: Học bổng trị giá 30% học phí

Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc ATAR 98 hoặc GPA 6.8/7

Family Scholarships: Học bổng 25% học phí

Dành cho sinh viên có thành viên trong gia đình đã và đang theo học tại trường

Alumni Scholarships: Học bổng 25% học phí

Dành cho sinh viên tốt nghiệp muốn theo học thêm 1 văn bằng khác tại ĐH Adelaide

Matching Scholarships: Học bổng trị giá 15% học phí

Dành cho sinh viên quốc tế nhận được học bổng tại trường đại học khác nhưng muốn xem xét lựa chọn học tại Đại học Adelaide

University of New South Wales

Học bổng trị giá 5.000 AUD/năm

5 suất dành cho sinh viên theo học bậc Cử nhân Khoa Kinh doanh (UNSW Business School)

Học bổng trị giá 10.000 AUD/năm

8 suất dành cho sinh viên theo học chương trình Thạc sỹ Khoa Kinh doanh (UNSW Business School)

Học bổng 5.000 AUD

Dành cho sinh viên nhập học bậc cử nhân có thư mời nhập học cho kì 1, 2020 trước 30/11/2019

Học bổng trị giá 15.000 AUD/năm

Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình dự bị ngành Commerce hoặc Commerce Acturial và theo học chương trình cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ

Học bổng 20.000 AUD hoặc 100% học phí

Dành cho sinh viên học bậc cử nhân, ứng viên sẽ được xét dựa trên thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, kĩ năng lãnh đạo

Học bổng giá trị 5.000 – 10.000 AUD/năm

Dành cho sinh viên nhận được thư mời nhập học khóa Tiếng Anh và chương trình cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ

Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình dự bị và nhận được thư mời nhập học chương trình cử nhân;

Dành cho chương trình cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ của khoa Kinh doanh

Học bổng trị giá 5.000 AUD

Dành cho chương trình cử nhân của khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Dành cho chương trình Thạc sỹ tín chỉ của khoa Nghệ thuật & Thiết kế

Học bổng 10.000 AUD

Dành cho chương trình cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ của khoa Luật

Học bổng lên đến 100% học phí

Dành cho sinh viên theo học các chương trình nghiên cứu (research)

University of Queensland

UQ Economics Vietnam Scholarship: Học bổng 50% học phí cho toàn khóa học

Áp dụng cho sinh viên theo học bậc Cử nhân (Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Chính trị, Triết học và Kinh tế (Danh dự); Cử nhân Tài chính và Kinh tế Nâng cao (Danh dự)) và Thạc sĩ tín chỉ ngành Kinh tế

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers – Vietnam: Học bổng 10.000 AUD cho năm học đầu tiên

Dành cho các học sinh Việt Nam thuộc Danh sách các trường THPT chuyên Việt Nam được UQ công nhận với điểm GPA ≥ 9.0 và theo học chương trình Cử nhân tại UQ (tất cả các ngành)

Vietnam Global Leaders Scholarship: Học bổng 5.000- 10.000 AUD cho học kì đầu tiên

Dành cho sinh viên theo học các chương trình Cử nhân và Thạc sỹ tín chỉ của Khoa Kinh doanh, Kinh tế và Luật (trừ chương trình MBA)

MBA Student Scholarship – International: Học bổng 25% học phí (tối đa 2 năm)

Dành cho sinh viên xuất sắc theo học chương trình MBA

Học bổng lên đến 10.000 AUD/ năm học (tối đa 2 năm học)

Dành cho sinh viên học chương trình Thạc sĩ tín chỉ của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Học bổng 5.000- 10.000 AUD

Chỉ dành cho chương trình Master of Pharmaceutical Industry Practice

Học bổng 10.000 AUD

Dành cho chương trình Master of Conservation Biology

Science International Scholarships: Học bổng 3.000 AUD

Dành cho sinh viên các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ tín chỉ ngành Khoa học

University of Western Australia

UWA Global Excellence Scholarship: Học bổng chương trình Đại học trị giá lên tới 15.000 AUD cho mỗi năm học

  • Học bổng áp dụng cho tất cả các chuyên ngành bậc đại học tại UWA, nhập học năm 2020 và 2021, trừ các chương trình Đại học nhận được Thư mời Direct Pathways với các chương trình sau đại học sau: Tiến sĩ Luật, Y khoa, Nha khoa, Y khoa về chân, Thạc sĩ Dược
  • Kéo dài 3 năm đại học (tổng giá trị lên tới 45.000 AUD).

UWA Global Excellence Scholarship: Học bổng cho chương trình Thạc sĩ trị giá lên tới AUD$15.000 cho một năm học

  • Học bổng áp dụng cho tất cả các chương trình bậc sau đại học, thạc sĩ (tín chỉ hoặc tín chỉ và luận văn) tại UWA, với các kỳ nhập học vào năm 2020, 2021 hoặc 2022, trừ một số chương trình cụ thể
  • Kéo dài 2 năm thạc sĩ (tổng giá trị 30.000 AUD).

UWA International Postgraduate Research Scholarships: Học bổng bậc Tiến sĩ và Thạc sĩ nghiên cứu toàn phần

Giá trị học bổng gồm học phí 4 năm, Bảo hiểm OSHC và sinh hoạt phí 30.000 AUD/năm (học sinh đăng ký từ 1/7 – 31/8/2019 cho kỳ nhập học kỳ 1/2020)

Forrest Research Foundation PhD Scholarships: Học bổng bậc Tiến sĩ cho nhiều chuyên ngành khác nhau

Giá trị học bổng bao gồm: học phí, OSHC, hỗ trợ nghiên cứu 27.596 AUD mỗi năm (2019), nhà ở 20.697 AUD/năm (2019) và công tác phí lên tới 13.000 AUD

UWA MBA (Intensive) International Prestige Scholarship: Học bổng  dành cho chương trình MBA Intensive (12 tháng) trị giá 73.500 AUD (học phí 2019)

Yêu cầu đăng ký học MBA Intensive khóa 1/2020 (trước 30/09/2019): CV, bài luận cá nhân, GMAT > 680 và ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan sau khi tốt nghiệp

Học bổng chương trình Dự bị Đại học và Diploma (Năm nhất Đại học)- Dự bị Đại học và Diploma

Dành cho học sinh Việt Nam có 3 trị giá: 2.500 – 5.000 – 7.500 AUD cho một năm tại Taylors College.

 


Để biết thêm thông tin và đăng ký nhận học bổng, hãy liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC G’DAY VIETNAM

Trụ sở chính: P511-C1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 33, phố Nguyễn Văn Giáp, tổ 4,  Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3763 4738 / 0983 385 236 (Ms. Đào)

                                              0866011351 (Ms.Mai)

Email: gday@gday.edu.vn

 

Bài viết liên quan

Đối tác