Summer camp
hoc bong

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (passport)

 
 

Hộ chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài. Hiện nay, thủ tục làm hộ chiếu khá đơn giản. Bạn chỉ cần đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh gần nhất là có thể làm được. Mức lệ phí quy định chung là 200.000VNĐ. 

 

 

I. Hồ sơ gồm : (1 bộ) 
A. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu 
1. Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính). 
2. Ảnh 4 x 6cm mới chụp (04 tấm) 
3. Giấy chứng minh nhân dân (bản chính, dùng để đối chiếu). 
B. Hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu 
1. Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính) 
2. Ảnh 4 x 6cm mới chụp (04 tấm) 
3. Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp giấy trình báo mất hộ chiếu (bản chính). 
4. Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó (bản chính). 
5. Trường hợp tách hộ chiếu trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì nộp hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của cha hoặc mẹ để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của trẻ em để cấp riêng hộ chiếu (bản chính).
C. Hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu 
1. Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính).
2. Ảnh 4 x 6cm mới chụp(04 tấm) 
3. Trường hợp đề nghị điều chỉnh hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai, kèm bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó. 
4. Trường hợp bổ sung trẻ em vào hộ chiếu của cha mẹ thì nộp 04 ảnh cỡ 3 x 4 cm của trẻ em. Hộ chiếu đề nghị sửa đổi còn thời hạn ít nhất 01 năm. 
D. Hồ sơ xin cấp đổi hộ chiếu. 
1. Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính) 
2. Ảnh 4 x 6cm mới chụp(04 tấm) 
3. Hộ chiếu cũ (bản chính) 
II. Cơ quan nhận hồ sơ : 
- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
III. HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI TRONG BẢN KHAI TK/XC:

Mục 1: Ghi rõ họ và tên bằng chữ in hoa có đầy đủ dấu.

Ví dụ:       NGUYỄN VĂN  A

 Mục 3: Ghi đầy đủ ngày tháng sinh (nếu có) và nơi sinh phải chính xác vì đây là yếu tố có in trong hộ chiếu.

Ví dụ:      Sinh ngày: 6 tháng 5  năm 1972 tại Hà Nội 

 Mục 4: Đối với công dân tròn 14 tuổi trở lên phải ghi đầy đủ số CMND, ngày cấp, nơi cấp và phải ghi chính xác vì đây là yếu tố có in trong hộ chiếu. 

Ví dụ:      Giấy CMND số: 123456789   Ngày cấp: 01/02/2000  Nơi cấp: CA Hà Nội

Chú ý:  CMND không được sử dụng quá 15 năm kể từ ngày cấp. 

 Mục 8: Là địa chỉ thường trú (hộ khẩu). Phải ghi rõ số nhà, tên đường phố, Khu phố (dân phố), xóm-thôn, phường/xã/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh. 

Ví dụ:     Số nhà: 2 - đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

 Mục 9: Nếu có tạm trú ở 01 nơi khác với hộ khẩu thường trú thì phải khai đầy đủ (như mục 8).

 Mục 14: Nội dung đề nghị:

   Phải ghi cụ thể nếu có yêu cầu một trong những nội dung sau:

     - Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu.

     - Cấp lại hộ chiếu do mất/ hư hỏng/ hết hạn/tách cấp riêng hộ chiếu cho con.

     - Cấp đổi hộ chiếu.

     - Điều chỉnh họ và tên/ ngày tháng năm sinh/ số giấy CMND trong hộ chiếu.

     - Bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu.

     - Sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu.

     - Đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

Bài viết liên quan

Đối tác